หากมีปัญหาด้านการเข้า E-mail
ติดต่อแผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที Line : @it-prc

117 Kaew Nawarat Rd. Wat Ket, Mueang Chiang Mai 50000, Thailand
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 242038